World of Nox

Następna stronaArchiwum

"Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli."

- Halina Poświatowska

Tumblr Mouse Cursors